Schoolgids

In onderstaande link treft u de Schoolgids 2019 - 2020 aan
In de schoolgids staat alle belangrijke informatie over de school van uw kind. Het is belangrijk dat u van deze informatie op de hoogte bent, omdat de schoolgids wordt gezien als beleidsdocument van de school.

Verplichte onderwerpen schoolgids

In de schoolgids moet minstens de volgende informatie staan:

 • De doelen van het onderwijs
 • De resultaten die met het onderwijsleerproces worden bereikt. Hierbij moet de context worden vermeld waarin de resultaten dienen te worden geplaatst. Bijvoorbeeld: de samenstelling van de school (schoolscoregroep van cito is 6) en het resultaat (gemiddelde citoscore van de school is 535)
 • De wijze waarop de zorg aan het jonge kind wordt vormgegeven
 • De wijze waarop aan de extra ondersteuning voor leerlingen wordt vormgegeven
 • De wijze waarop de verplichte onderwijstijd wordt benut
 • Informatie over de (vrijwillige) ouderbijdrage
 • De rechten en plichten van de ouders, leerlingen en het bevoegd gezag
 • Informatie over de klachtenregeling
 • De gronden voor vrijstelling van het onderwijs
 • De manier waarop de school omgaat met bijdragen die niet afkomstig zijn uit de ouderbijdragen of bijdragen die de school toekomt door de wet
 • Het beleid met betrekking tot de veiligheid van de school
 • Hoe de tussen-, voor- en naschoolse opvang wordt geregeld. 
Zie: Schoolgids 2019-2020.pdf
Kennismaken