BS Het Avontuur

De Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat voor de helft uit ouders en voor de helft uit teamleden. Teamleden en ouders krijgen zo de mogelijkheid tot inspraak. De medezeggenschapsraad bespreekt belangrijke schoolzaken en heeft twee rechten:

Recht van advies
De medezeggenschapsraad kan advies uitbrengen aan het schoolbestuur aangaande bepaalde zaken.

Instemmingsrecht
Het schoolbestuur heeft de instemming van de medezeggenschapsraad nodig m.b.t. bepaalde zaken. Instemmingsrecht zou b.v. kunnen gelden voor: vaststelling of wijziging van regels op het gebied van veiligheid en gezondheid.

Reglement
Voor belangstellenden is het MR-reglement bij het bestuur of bij de MR-leden op te vragen.

Zittingsduur
Zowel de oudergeleding als ook de vertegenwoordigers van het team van leerkrachten worden voor 3 jaren benoemd. Een MR-lid uit de oudergeleding kan herkozen worden, zolang die ouder een kind op school heeft.

Contact met de MR:

mr.avontuur@innovo.nl


Leden van de MR:

Team:
Beppie Verheesen
Marlies Schoenmakers
Peter Vroomen

Ouders:
Bart Molin
Raymond Reinaerdts (voorzitter)
Roel Tummers