BS Het Avontuur

De oudervereniging: 

Wat doen we ?

Onze oudervereniging is een gemotiveerde groep ouders die zich inzetten voor de kinderen van onze school.
We zijn een brug tussen de ouders enerzijds en de leerkrachten en de directie anderzijds.

Dat wil zeggen:
We verlenen medewerking aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.
Om de samenwerking tussen de ouders en de school te bevorderen, organiseren en ondersteunen we activiteiten samen met het schoolteam. Om de taken wat te verdelen en alles ordelijk te laten verlopen, zijn er werkgroepjes die de voorbereiding van een nieuw initiatief of een vaste activiteit op zich nemen.

Een klankbord zijn voor ouders vragen of wensen door te geven naar het team. Wij kunnen onderwerpen die bij ouders leven aankaarten op school.

Elke helpende hand is welkom er wordt niet alleen gewerkt maar ook gepraat en gelachen. 
En samen met het schoolteam willen wij aan de schooltijd van onze kinderen een extra dimensie geven.

Activiteiten:
Sinterklaas                                Koningsdag                School BBQ
Kerstviering                              Schooluitje
Carnaval                                    Feestweek     
Pasen                                         Luizecontrole

Informatie:
Spreek gerust een van onze leden aan of neem contact op met de des betreffende leerkracht(en).

O.V. bestaat uit:
Voorzitter: Chantal Reinaerdts
Sercretaris: Hanneke Smeets
Penningmeester: Vacature

Leden:
Denise cox
Wilma van Dyck
Jenny van de Wal
Claudia van Neer
Babke Willems
Hanneke Smeets
Tamara Hendriks
 

Leerkrachten:
Juf Kelly                  groep 3

Directie:
Jack Meis