Hartelijk Welkom op de website van onze school!!
 
Op onze site willen we u infomeren over alle schoolse zaken en u tevens inzicht geven in wat wij voor u en uw
kind kunnen betekenen.

Basisschool het Avontuur is een katholieke basisschool waar onderwijs gegeven wordt aan leerlingen van 4 tot 12 jaar. Passend bij wat de hedendaagse maatschappij vraagt.  Wij zijn een kleine school met veel aandacht voor elke leerling. Goed onderwijs, sociale competenties en welbevinden vormen de basis waarop wij werken.
 
Staking 5 oktober

 

Heerlen, 12 september 2017
 

Beste ouders / verzorgers,
 

Via de media hebt u waarschijnlijk al vernomen dat medewerkers in het basisonderwijs op

5 oktober 2017 gaan staken. INNOVO ondersteunt deze staking, samen met de andere

schoolbesturen van ZuidLimburg. Wij vinden ook dat leerkrachten in het basisonderwijs

recht hebben op hetzelfde salaris dan leerkrachten in het voortgezet onderwijs.

Door de lage salarissen in het basisonderwijs is het voor jonge mensen minder attractief te

kiezen voor een baan in het basisonderwijs. Ondanks het feit dat de instroom in de Pabo

weer licht lijkt te groeien, is die instroom absoluut onvoldoende om in de toekomst

voldoende gekwalificeerde leerkrachten aan te trekken. Op termijn komt daarmee de

onderwijskwaliteit die uw kind geboden krijgt onder druk te staan.
 

Wat betekent de dag staking?

 Alle scholen van INNOVO gaan op 5 oktober dicht, zowel de reguliere basisscholen als

de (V)SO/SBOscholen. U kunt uw kind(eren) deze dag dus niet naar school brengen.


 Medewerkers nemen deel aan de actie in Den Haag of komen naar school om deze dag

in te vullen met schooltijd. Onze leerkrachten vangen op deze dag geen kinderen op.

We hopen uiteraard dat de staking het juiste doel bereikt: meer salaris voor onze

leerkrachten!
 

Mocht u vragen hebben over de staking kunt u terecht bij de directeur van de school van

uw kind(eren).
 

Met vriendelijke groet,

INNOVO | Onderwijs op Maat
 

Bert Nelissen en Joan van Zomeren,

College van Bestuur

 

Creatief - groep 7/8 Afsluiting gouden weken in de gymzaal
Groep 5/6Verjaardag juf Nellie - groep 7/8 
Overige foto's staan in de clustermap.Uitstapje Steinerbos - groep 7/8
Overige foto's staan in de clustermap.


Eerste schooldag - groep 7/8
Overige foto's staan in de clustermap.Laatste schoolweek - groep 8
Overige foto's staan in de clustermap.Musical juli 2017 - groep 8

Overige foto's staan in de clustermap.Kamp juni 2017 - groep 8

                        


 
 
             


Oudervereniging

Heeft  U vragen, opmerkingen of suggesties die in de oudervereniging besproken moeten worden! Mail deze dan naar:

mirjam.burgers@innovo.nl

Namens de oudervereniging