Opvang

Voor- tussen- en naschoolse opvang

Voor- en naschoolse opvang en continurooster

Buitenschoolse opvang

Basisschool het Avontuur heeft een convenant gesloten met Allerleefste Kinderopvang, organisatie voor voor- en naschoolse opvang. Deze opvang is sinds het schooljaar 2019-2020 gerealiseerd in het gebouw. De opvang is zowel voor- (vanaf 07.00 uur) als naschools (tot 18.15 uur) georganiseerd.
Daarnaast werken wij ook samen met MIK Kinderopvang, locatie Radjetoe in Born. De kinderen worden hiervoor met het MIK-busje opgehaald aan school.  

Allerleefste Kinderopvang
Bettinumstraat 27A,
6122 BL Buchten
T 046-4234059 / 06-14277958
info@allerleefste.nl 

Buitenschoolse Opvang (BSO) Ratjetoe
Jan van Salmstraat 5
6121 NE Born (Hondsbroek)
06-10805359
Alexandra.delaroij@mik-piwgroep.nl ( locatiemanager)


 

Continurooster

Tijdens de middagpauze blijven alle leerlingen op school. Ze lunchen samen met de leerkracht en spelen daarna als het weer het toelaat een half uurtje buiten onder toezicht van leerkrachten. Er zijn geen kosten verbonden aan deze vorm van tussenschoolse opvang.
Kennismaken