Samen het beste voor het kind

Educatief partnerschap

Ouderbetrokkenheid houdt partnerschap in: scholen en ouders zien elkaar als partners, stemmen onderwijs en opvoeding op elkaar af, informeren elkaar en streven naar samenwerking. We noemen dit educatief partnerschap.
We vinden educatief partnerschap essentieel in ons gezamenlijk streven te doen wat goed is voor het kind.
Het partnerschap valt of staat met goede, persoonlijke communicatie op basis van wederzijds respect. 
We bouwen samen een relatie op. We doen dit in persoonlijke gesprekken. En we vinden het fijn u regelmatig in school te ontmoeten. 
Zo voeren we na de eerste weken van het schooljaar kennismakingsgesprekken met ouders en bij de hogere groepen in aanwezigheid van het kind om elkaar te leren kennen en verwachtingen te delen. 
We bespreken rapportages (toetsresultaten, rapporten of observatiegegevens)  periodiek met ouders c.q. verzorgers.
Het contact tussen ouders en school is vaak maatwerk, afhankelijk van de ervaren behoefte en noodzaak.
Kennismaken