Respect

Respectvolle omgang

Respectvolle omgang versterkt het gevoel van sociale veiligheid
De school heeft drie taken:
kwalificatie (het aanleren van vaardigheden en kennis),
socialisatie (kinderen gedrag aanleren dat we passend vinden in onze cultuur op basis van waarden en normen en
persoonsvorming: kinderen ondersteunen op eigen manier uit te groeien tot aardige, vaardige en waardige mensen, tolerant en respectvol.

In de omgang met de ander ontwikkelt het kind sociale vaardigheden en leert het stapje voor stapje zichzelf kennen.
We maken gebruik van het programma "Rots en Water" om leerlingen sociale vaardigheden aan te leren. Het programma werkt preventief en curatief wat pesten betreft.
 
Kennismaken