Zelfverantwoordelijkheid

Uitdaging als prikkel tot ontwikkeling

Doel van opvoeding en onderwijs is kinderen te begeleiden naar volwassenheid zodat ze onder eigen verantwoordelijkheid in brede zin kunnen functioneren in de samenleving waar ze deel van uitmaken.
Een kind kan en wil zich ontwikkelen, dingen zelf kunnen. En dat kan in een omgeving die zekerheid, uitdaging en ondersteuning biedt.  De ondersteuning bestaat ook uit het bieden van structuur en grenzen.
De zekerheid ontstaat in de relatie met de volwassene. In de veilige omgeving die de volwassenen scheppen, durft het kind te onderzoeken en uit te proberen. Positieve reacties versterken het gevoel en het idee dat je het zelf kunt. En zo groeit het kind in zelfvertrouwen, in kennen en kunnen.
 

Basisbehoeften

Ieder mensen heeft drie psychologische basisbehoeften: relatie, competentie en autonomie (Deci & Ryan). Het is aan school om samen met de ouders in deze basisbehoeften te voorzien. Deze behoeften vormen de sleutel kinderen zich steeds meer onder eigen regie en eigen verantwoordelijkheid te laten ontwikkelen.
 
Kennismaken