Veiligheid

Veiligheid voorwaarde tot leren

Een veilige omgeving waarin leerlingen en onderwijspersoneel zich geborgen voelen, vormt voorwaarde voor een prettige sfeer. Dan ontstaat er ruimte om jezelf te durven en kunnen zijn. Dan stel je je open voor nieuwe ervaringen en uitdagingen en ga je het avontuur aan dat ontwikkelen heet.
In een veilige omgeving die een (basis)school hoort te zijn, worden incidenten zoals ongepast gedrag, intimidatie, diefstal en agressie voorkomen. Dat kan door op tijd te signaleren en hier gericht tegen op te treden. Dit geldt ook voor het bestrijden van pestgedrag. 
Deze veilige omgeving maken we samen met de ouders, onze educatieve partners. Samen zijn we alert op signalen die de veiligheid in gevaar brengen.
Structuur draagt bij aan veiligheid. Regels, afspraken en routines zorgen voor structuur. De eerste drie weken van het schooljaar noemen we de Gouden Weken. Samen met de leerlingen stellen we dan regels op aan de hand van de kapstok:
  • zorg goed voor jezelf
  • zorg goed voor de ander
  • zorg goed voor de omgeving 
Kennismaken